Valberednings förslag till styrelse 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2023

Medlemmar kan också skicka in egna förslag, dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 15 December och skickas lämpligast till styrelsen@svalovsbrukshundklubb.com.

Styrelse

Ordf Annelie Tegnér Göransson ett år nyval
Sekreterare Carina Ahlbin två år nyval
Vice ordf Martina Wollter ett år fyllnadsval
Kassör Anette Jarl två år omval
Ledamot Josefine Berglund två år omval
Ledamot Mikael Lantz ett år fyllnadsval
Suppleant Daniel Andersson två år nyval
Suppleant Jonas Lundén ett år nyval

Valberedningen förslag på revisorer

Lars H Ohlsson ett år omval
Per-Olof Andersson ett år omval
Revisorssuppleant Christel Jönsson ett år omval

Valberedning

Sammankallande
Cecilia Hagström ett år omval
Ledamot Pia Söderstjerna två år nyval
Ledamot Malin Dahlgren ett år omval)