Styrelsen och kommittéer

Denna sida visar styrelsens sammansättning samt kontaktinformation för styrelse och kommittéer.

Styrelse

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@svalovsbrukshundklubb.com

Ordförande – Jørgen Dahle Næss
e-post: ordforande@svalovsbrukshundklubb.com
telefon: 0793 – 494 246

Vice ordförande – Malin Dahlgren
e-post: viceordforande@svalovsbrukshundklubb.com

Sekreterare – Jonas Lundén
e-post: sekreterare@svalovsbrukshundklubb.com

Kassör – Anette Jarl
e-post: kassor@svalovsbrukshundklubb.com

Ledamot: Jennie Vigre

Ledamot: Akselina Prahl

Ledamot: Linn Joelsson

Suppleant: Lennart Fernebro

Suppleant: Kjell Thorsson

Nyckelansvarig

Lennart Fernebro
e-post: 0418663660@telia.com

Kommittéer

Tävling – Christel Jönsson
e-post: toveriet@telia.com

HUG och ungdom – Linda Lundahl
e-post: hug@svalovsbrukshundklubb.com

Agility – Malin Åkesson
e-post: agility@svalovsbrukshundklubb.com, nås enklare på facebook

Webb/info – Björn Stenmark
e-post: bjorn@stenmark.st

Mys och pys (trivsel) – Kitty Tedemark
e-post: kittytedemark@telia.com

Kök och barometern – Eva Malmeskog
e-post: evamalmeskog@hotmail.com

Rally – Sofie Axelberg
e-post: sofie.axelberg@telia.com

Mark – Ulf Löfgren
e-post: riesen-julius@hotmail.com

STUG – Mikael Hultman
e-post: mikaelhultman123@gmail.com

Valberedning – Christina Andersson
e-post: christina.billeberga@telia.com