Styrelsen och kommittéer

Denna sida visar styrelsens sammansättning samt kontaktinformation för styrelse och kommittéer.

Styrelse

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@svalovsbrukshundklubb.com

Ordförande – Jonas Lundén
e-post: ordforande@svalovsbrukshundklubb.com
telefon:

Vice ordförande – Jennie Vigre
e-post: viceordforande@svalovsbrukshundklubb.com

Sekreterare – Nadine Thore
e-post: sekreterare@svalovsbrukshundklubb.com

Kassör – Anette Jarl
e-post: kassor@svalovsbrukshundklubb.com

Ledamot: Erik Vigre

Ledamot: Josefin Berglund

Ledamot: Eva Malmeskog

Suppleant: Camilla Reichenauer

Suppleant: Martina Wollert

Nyckelansvarig

Lennart Fernebro
Tele: 0418663660

Kommittéer

Tävling – Christel Jönsson
e-post: toveriet@telia.com

HUG och ungdom – Eva Malmeskog
e-post: hug@svalovsbrukshundklubb.com

Agility – Malin Henriksson
e-post: agility@svalovsbrukshundklubb.com, nås enklare på facebook

Webb/info – Nadine Thore
e-post: Nadine-thore@hotmail.com

Kök och trivsel – Jennie Vigre

Barometern – Eva Malmeskog
e-post: evamalmeskog@hotmail.com

Rally – Josefin Berglund
e-post: Josefin.berglund79.jb@gmail.com

Mark – Ulf Löfgren
e-post: riesen-julius@hotmail.com

STUG – Mikael Hultman
e-post: mikaelhultman123@gmail.com

Valberedning – Mikael Hultman
e-post: mikaelhultman123@gmail.com