Om klubben

”Vi vill vara en klubb som genom ett aktivt intresse och engagemang i hundfrågor utbildar hundägare efter individens
önskemål, behov och intresse.

Vi välkomnar alla i vår stuga tvåbenta som fyrbenta. Vårt mål är att hundarna ska fungera i vårt samhälle både i vardagen, vid tävlingar och i bruksgrenar”.

Arbetsordning

Dokumentet för arbetsordning styr styrelsens och kommittéernas arbete och definierar träningsgruppernas status. Arbetsordningen är ett levande dokument och kommer att uppdateras när det anses behövligt. Du kan klicka på på följande länk för att läsa den – Arbetsordning

Våra mål

Svenska Brukshundklubben har 5 uppgifter
• Vi ska sprida kunskap om hund
• Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
• Vi ska ha hundar i människans tjänst
• Vi ska öka vår kunskap om hund
• Vi ska vara en aktiv organisation

Vår klubb har detta som utgångspunkt för formuleringen av våra mål för 2012 och framåt!
Vad tycker du? Kontakta klubben info@svalovsbrukshundklubb.com

Klubbens organisationsnummer 802457-1690