Medlems- och instruktörsmöten

Medlemsmöten 2019

20 maj
21 oktober

Protokoll

Äldst protokoll överst. Alla dokument finns på klubben.

Klubbmötesprotokoll 2017-05-15
Klubbmötesprotokoll 2017-10-16
Verksamhetsberättelse 2017
Mål, verksamhetsplan och budget 2018
Årsmötesprotokoll 2018-02-12
2018-02-12 Omedelbar justering
Klubbmötesprotokoll 2018-05-14
Klubbmöteprotokoll 2018-10-15 
Klubbmötesprotokoll 2019-05-20
Klubbmötesprotokoll 2019-10-21

Instruktörsprotokoll 2019-04-29
Instruktörsprotokoll 2019-06-03