Medlems- och instruktörsmöten

Medlemsmöten 2020

Planerade medlemsmöten.
24 Maj kl. 19:00
18 Oktober kl. 19:00

Årsmöte 14 Februari 2022 kl. 19:00

Protokoll

Äldst protokoll överst.

Klubbmötesprotokoll 2019-05-20
Klubbmötesprotokoll 2019-10-21

Instruktörsprotokoll 2019-04-29
Instruktörsprotokoll 2019-06-03
Årsmöteshandlingar 2020
Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Resultatrapport Bokslut 2020-12-31
Balansrapport Bokslut 2020-12-31
Valberedningens förslag till årsmötet 2021
Mål och verksamhetsplan för Svalövs brukshundklubb 2021
Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021-02-15