Medlems- och instruktörsmöten

Medlemsmöten 2020

Planerade medlemsmöten.
18 Maj kl. 19:00
21 Oktober kl. 19:00

Årsmöte 15 Februari 2021 kl. 19:00

Protokoll

Äldst protokoll överst. Alla dokument finns på klubben.

Klubbmötesprotokoll 2017-05-15
Klubbmötesprotokoll 2017-10-16
Verksamhetsberättelse 2017
Mål, verksamhetsplan och budget 2018
Årsmötesprotokoll 2018-02-12
2018-02-12 Omedelbar justering
Klubbmötesprotokoll 2018-05-14
Klubbmöteprotokoll 2018-10-15 
Klubbmötesprotokoll 2019-05-20
Klubbmötesprotokoll 2019-10-21

Instruktörsprotokoll 2019-04-29
Instruktörsprotokoll 2019-06-03
Årsmöteshandlingar 2020
Valberedningens förslag till årsmötet 2020