Grundläggande uppfostran och vardagslydnad

Nedanstående kurser hålls regelbundet. Anmäl gärna intresse till hug@svalovsbrukshundklubb.com men håll också ögonen på aktuella kurser som du ser om du klickar här!.

Grundkurs Valp

På kursen lägger vi grunderna för samarbete och kommunikation mellan dig och din hund. Du får träna kontakt, hantering, avkoppling, inkallning, gå i koppel, sitt, ligg, stå, vänta – varsågod, ”nej”, prova på nosarbete. Kursen innehåller även teori om hundens sinnen och signaler, motivation – inlärning, avkoppling och lek, hantering, vård och skötsel, hundägarens ansvar samt SBK’s Dressyrpolicy. Information om Svenska Brukshundklubben.

Förkunskapskrav: Inga. Valpen ska vara 3-6 mån vid kursstart

Grundkurs unghund

På kursen lägger vi grunderna för samarbete och kommunikation mellan dig och din hund. Du får träna kontakt, hantering, avkoppling, inkallning, gå i koppel, sitt, ligg, stå, vänta – varsågod, ”nej”, prova på nosarbete. Kursen innehåller även teori om hundens sinnen och signaler, motivation – inlärning, avkoppling och lek, hantering, vård och skötsel, hundägarens ansvar samt SBK’s Dressyrpolicy. Information om Svenska Brukshundklubben.

Förkunskapskrav: Inga. Hunden ska vara 6-18 mån vid kursstart

Vardagslydnad och aktivering

På den här kursen blandar vi vardagslydnad såsom avkoppling, koppelträning, hundmöten, inkallning och sitt kvar med aktiveringsövningar och trix. Du kan som kursdeltagare vara med och påverka vilka övningar vi ska göra.

Förkunskapskrav: Inga men hunden ska ha vara över 6 mån.

Temakurs koppelträning och hundmöten

På kursen tränar vi följsamhet och att läsa våra hundars beteende vid möten med människor och med andra hundar. Vi fokuserar på att du som hundägare ska lära din hund att utföra rätt beteenden och att belöna dem men även på att avbryta de felaktiga.

Förkunskapskrav: Inga men hunden ska vara över 6 mån vid kursstart.

Fortsättningskurs för valpar

Här får du fördjupa dig framförallt i praktiken men även få mer teoretisk kunskap. Du lära dig mera om hundens språk och hur vi påverkar vår hund samt utvecklar övningarna för kontakt. Det ingår också övningar i lösträning, koppelträning, inkallning, sitt/ligg kvar.

Förkunskapskrav: Valpkurs eller motsvarande kunskap. För valpar 5- 12 mån vid kursstart

Allmänlydnadskurs

På den här kursen tränar vi för Allmänlydnadspasset och det som ingår är momenten vänta i bil/bur/dörr, gå fint vid sidan, hundmöten, hantering/visitation, gå bakom, inkallning med störning, stoppkommando, passivitetskontroll, nosaktivering. Efter avslutad kurs får du ett kursbevis där din och din hunds kunskapsnivå är ifylld, ”behöver träna mer, väl genomfört, mycket väl genomfört”.
Förkunskapskrav: Valpkurs/fortsättning valp  eller motsvarande kunskap. För hundar minst 7 mån vid kursstart.