Möten och protokoll

Planerade styrelsemöten

12 mars klockan 19
9 april klockan 19
7 maj klockan 19
4 juni klockan 19
13 augusti klockan 19
10 september klockan 19
8 oktober klockan 19
5 november klockan 19
3 december klockan 19
14 januari 2019 klockan 19

Protokoll

Här finns aktuella protokoll och dokument för ett år tillbaka. Alla protokoll och dokument finns tillgängliga på klubben . Äldst dokument är först.

Styrelseprotokoll 2017-02-13 Konstituerande
Styrelseprotokoll 2017-03-16
Styrelseprotokoll 2017-05-08

Styrelseprotokoll 2017-06-12
Styrelseprotokoll 2017-09-04

Styrelseprotokoll 2017-10-09
Styrelseprotokoll 2017-11-13

Styrelseprotokoll 2017-12-11

Extra beslut 2018-02-01
Styrelseprotokoll konstituerande 2018-02-12
Styrelseprotokoll 2018-03-12
Styrelseprotokoll 2018-04-16
Styrelseprotokoll 2018-05-07
Styrelseprotokoll 2018-06-04
Styrelseprotokoll 2018-08-13
Styrelseprotokoll 2018-09-10
Styrelseprotokoll 2018-10-01
Styrelseprotokoll 2018-11-05