Möten och protokoll

Planerade styrelsemöten

Om inget annat skrivs startar mötet klockan 18.30.

15 mars
7 april
9 maj
7 juni
16 augusti
20 september
13 oktober
8 november
8 december

17 januari 2023

Protokoll

Här finns aktuella protokoll och dokument för ett år tillbaka. Alla protokoll och dokument finns tillgängliga på klubben . Äldst dokument är först.

Styrelseprotokoll 2021-01-13
Styrelseprotokoll 2021-02-15
Styrelseprotokoll 2021-03-15
Styrelesprotokoll 2021-04-12
Styrelseprotokoll 2021-05-10

Styrelseprotokoll 2021-06-07
Styrelseprotokoll 2021-09-13
Styrelseprotokoll 2021-10-11
Styrelseprotokoll 2021-12-06
Styrelseprotokoll 2022-01-19
Konstituerande Styrelseprotokoll 2022-02-14
Styrelseprotokoll 2022-03-15
Styrelseprotokoll 2022-04-07
Styrelseprotokoll 2022-05-09
Styrelseprotokoll 2022-06-07
Styrelseprotokoll 2022-08-16
Styrelseprotokoll 2022-09-22
Styrelseprotokoll 2022-10-12
Styrelseprotokoll 2022-11-08
Styrelseprotokoll 2022-12-08