Möten och protokoll

Planerade styrelsemöten 2024/2025

Styrelsemöte – Starttid klockan 18.00

12 mars
9 april
14 maj
11 juni
13 augusti
10 september
15 oktober
12 november
10 december

14 januari 2025

Protokoll

Här finns aktuella protokoll och dokument för ett år tillbaka. Alla protokoll och dokument finns tillgängliga på klubben . Äldst dokument är först.

Styrelseprotokoll 2023-01-17
Konstituerande Styrelseprotokoll 2023-02-13
Styrelseprotokoll 2023-03-07
Styrelseprotokoll 2023-04-11
Styrelseprotokoll 2023-05-09
Styrelseprotokoll 2023-06-13
Styrelseprotokoll 2023-08-08
Styrelseprotokoll 2023-09-12
Styrelseprotokoll 2023-10-10
Styrelseprotokoll 2023-11-14
Styrelseprotokoll 2023-12-12
Styrelseprotokoll 2024-01-09
Styrelseprotokoll 2024-03-12
Konstituerande styrelseprotokoll 2024-02-12