Möten och protokoll

Planerade styrelsemöten

Om inget annat skrivs startar mötet klockan 18.00.

11 Mars
8 April
13 Maj
9 Juni
12 Augusti
9 September
14 Oktober
11 November
9 December
13 Januari 2021

Protokoll

Här finns aktuella protokoll och dokument för ett år tillbaka. Alla protokoll och dokument finns tillgängliga på klubben . Äldst dokument är först.

Styrelseprotokoll 2019-01-14
Årsmöte protokoll 2019-02-11
Styrelseprotokoll 2019-02-11
Styrelseprotokoll 2019-03-11
Styrelseprotokoll 2019-04-08
Styrelseprotokoll 2019-05-13
Styrelseprotokoll 2019-06-10
Styrelseprotokoll 2019-08-12
Styrelseprotokoll  2019-09-09
Styrelseprotokoll 2019-10-14
Styrelseprotokoll 2019-11-11
Styrelseprotokoll 2019-12-09

Styrelseprotokoll 2020-02-10
Styrelseprotokoll 2020-03-11
Styrelseprotokoll 2020-05-13
Styrelseprotokoll 2020-06-09
Styrelseprotokoll 2020-08-12
Styrelseprotokoll 2020-09-09
Styrelseprotokoll 2020-10-14
Styrelseprotokoll 2020-11-11