Möten och protokoll

Planerade styrelsemöten 2023/2024

Styrelsemöte – Starttid klockan 18.00
7 mars
11 april
9 maj
13 juni
8 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december

9 januari 2024

Protokoll

Här finns aktuella protokoll och dokument för ett år tillbaka. Alla protokoll och dokument finns tillgängliga på klubben . Äldst dokument är först.

Styrelseprotokoll 2023-01-17
Konstituerande Styrelseprotokoll 2023-02-13
Styrelseprotokoll 2023-03-07
Styrelseprotokoll 2023-04-11
Styrelseprotokoll 2023-05-09
Styrelseprotokoll 2023-06-13
Styrelseprotokoll 2023-08-08
Styrelseprotokoll 2023-09-12
Styrelseprotokoll 2023-10-10
Styrelseprotokoll 2023-11-14
Styrelseprotokoll 2023-12-12
Styrelseprotokoll 2024-01-09