Möten och protokoll

Planerade styrelsemöten

Om inget annat skrivs startar mötet klockan 18.00.

11 mars med kommittéer
8 april
13 maj med kommittéer
10 juni
12 augusti med kommittéer
9 september
14 oktober med kommittéer
11 november
9 december med kommittéer
13 januari 2020
10 februari 2020 årsmöte

Protokoll

Här finns aktuella protokoll och dokument för ett år tillbaka. Alla protokoll och dokument finns tillgängliga på klubben . Äldst dokument är först.

Styrelseprotokoll 2017-05-08

Styrelseprotokoll 2017-06-12
Styrelseprotokoll 2017-09-04

Styrelseprotokoll 2017-10-09
Styrelseprotokoll 2017-11-13

Styrelseprotokoll 2017-12-11

Extra beslut 2018-02-01
Styrelseprotokoll konstituerande 2018-02-12
Styrelseprotokoll 2018-03-12
Styrelseprotokoll 2018-04-16
Styrelseprotokoll 2018-05-07
Styrelseprotokoll 2018-06-04
Styrelseprotokoll 2018-08-13
Styrelseprotokoll 2018-09-10
Styrelseprotokoll 2018-10-01
Styrelseprotokoll 2018-11-05

Styrelseprotokoll 2019-01-14
Årsmöte protokoll 2019-02-11
Styrelseprotokoll 2019-02-11
Styrelseprotokoll 2019-03-11
Styrelseprotokoll 2019-04-08
Styrelseprotokoll 2019-05-13
Styrelseprotokoll 2019-06-10
Styrelseprotokoll 2019-08-12
Styrelseprotokoll  2019-09-09
Styrelseprotokoll 2019-10-14
Styrelseprotokoll 2019-11-11
Styrelseprotokoll 2019-12-09