Ny valpkurs

Välkomna på valpkurs med start 28 maj 2020.

Under kursen kommer vi att fokusera på god relation, kontakt och lägga grunden för en god vardagslydnad. Momenten kommer anpassas för varje ekipage med målet att lyckas, utvecklas och bilda en relation mellan förare och valp. 

Datum: Torsdagar och 2 söndagar 28/5, 4/6, 11/6, 14/6, 18/6, 21/6 och 25/6

Tid: Torsdagar 19.00 – 20.30
        Söndagar 09:00 – 10:30

Mer information hittar du här. Valpkurs inbjudan
För anmälan kontakta nadine-thore@hotmail.com

Se upp för våra krälande djur i naturen

Ormbett

SENAST ÄNDRAD: 10 MAJ 2019

Min hund har blivit huggormsbiten – vad skall jag göra? Håll hunden i strikt stillhet och uppsök veterinär omedelbart efter ett ormbett!

Varför ska hunden vara stilla efter den blivit ormbiten – den mår ju bra just nu?

Efter ett ormbett dröjer det ofta 30 minuter, ibland flera timmar, innan giftet når blodomloppet. Om hunden rör på sig kan detta påskynda upptaget av gift till blodbanorna, och risken är större att hunden blir allvarligt påverkad av den förgiftning ormbettet resulterar i redan innan ni hinner fram till veterinär. Håll därför den ormbitna hunden i stillhet, lämna ormbettet ifred (inget bandage, kyla, sugande eller liknande) och uppsök omedelbart veterinär för kontroll av huggormsbettet.

Katter kan också bli ormbitna och då gäller samma sak som för hund – kontakta veterinär omedelbart. Katter kan i många fall klara ormbett något bättre än hundar men de behöver fortfarande behandling, smärtlindring och ormbettet behöver undersökas av veterinär.

Jag har hört att ormbett inte behöver vara så farligt?

Ja, om du har tur kanske din hund bara har fått ett sk torrbett, dvs ett försvarsbett utan någon insprutning av ormgift. Om inget ormgift har sprutats in kanske just din hund klarar sig undan med blotta förskräckelsen. Men om förgiftning skett kan situationen snabbt bli allvarlig, och utan veterinärvård kan din hund i värsta fall dö av ett ormbett. Under de första timmarna efter ett ormbett är det svårt att särskilja om ormen har sprutat in sitt farliga gift eller inte, och därför är det viktigt att snarast uppsöka veterinär. Veterinären har möjlighet att med hjälp av bland annat blodprov bedöma hur din hund ska behandlas. Tidigt insatt behandling av ett ormbett är avgörande, så uppsök veterinär snarast!

Ska jag ge kortison till min ormbitna hund?

Nej, det finns inga som helst vetenskapliga bevis för att kortison hjälper vid ormbett.
Tidigare gavs kortison för att minska svullnad, eftersom det antogs att svullnaden berodde på en allergisk reaktion. Idag vet vi att huggormens gift bryter ned vävnaden intill bettstället, så att blod och vävnadsvätska läcker ut i området som sedan sväller upp. Kortison har ingen effekt på de vävnadsskador ormgiftet orsakar, och eftersom kortison har en mängd oönskade biverkningar används medicinen inte längre rutinmässigt vid ormbett.

Min hund har blivit inskriven på Universitetsdjursjukhuset pga ormbett – vad händer nu?

Våra veterinärer och sköterskor övervakar noga hur förgiftningen utvecklar sig, och sätter in rätt behandling utifrån hur allvarlig förgiftningen bedöms vara. De flesta får åtminstone smärtlindring och intravenöst dropp, eftersom god cirkulation är viktig för att förebygga akut njurskada. Antibiotika används inte längre rutinmässigt eftersom infektioner i allmänhet är ovanliga i samband med ormbett. Huggormens gift har en betydande verkan på blodets förmåga att koagulera och kan även orsaka ett sönderfall av de röda blodkropparna. Vid en allvarlig förgiftning i samband med ett ormbett kan det därför ibland behövas motgift eller blodprodukter som färskfrusen plasma eller röda blodkroppar.

I de allra flesta fall brukar hunden överleva och bli helt återställd. Efter ett ormbett är det dock viktigt att hålla hunden i strikt vila tills du får klartecken av din veterinär att stegvis återgå till normal motionering.

Städdag 9 maj INSTÄLLD

Den planerade städdagen 9 maj skjuts på framtiden tills dess vi kan städa inomhus. Mer information om nästa tillfället kommer publiceras på hemsidan och facebook.

Hälsningar
Styrelsen

Information från Styrelsen

Med anledning av Svenska Kennelklubbens, SKK, beslut angående Corona så kan det sammanfattas i 3 punkter

  • Ingen organiserad verksamhet inomhus överhuvudtaget
  • Utomhus får aktiviteter ske med högst 10 deltagare inklusive instruktörer och funktionärer
  • Resande till aktiviteter från andra delar av landet är inte tillåtet

För vår klubb innebär det följande

Ingen aktivitet inomhus. Klubbstugan får bara besökas för akuta besök. Ställ dig själv frågan: Behöver jag gå in i stugan? Fika får man därför ta med sig och vi kan inte använda stugan som värmestuga. Som tur är så är våren i antågande så det ska nog inte vara några problem.

  • Det innebär att all kursverksamhet såsom valpträffar måste bedrivas utomhus till 100 %.
  • Klubbmötet i maj är därför inställt.
  • Det kommande instruktörsmötet kommer att planeras om till ett senare datum
  • Allmänträningen kan fortsätta som vanligt förutsatt att totala antalet inblandade är max 10 personer, men det brukar sällan vara så många. Detsamma gäller för de olika träningsgrupperna.
  • Städdagen i maj kommer som det ser ut nu att hållas men vi kommer inte att städa inomhus denna gången, bara utomhus.

Använd sunt förnuft och omdöme. Håll avstånd till varandra och om du känner dig minsta sjuk: håll dig hemma.

När det blåser över så hoppas jag många vill ställa upp och göra en storstädning i stugan så alla, inte minst våra seniorer, känner sig trygga med att vara på vår klubb.

Med hopp om att vi ses i skogen och att alla håller sig krya och friska!

Jonas Lundén
Ordförande

valpträffar

Med anledning av Svenska Kennelklubbens, SKK, beslut angående Corona så kan det sammanfattas i 3 punkter
• Ingen organiserad verksamhet inomhus överhuvudtaget
• Utomhus får aktiviteter ske med högst 10 deltagare inklusive instruktörer och funktionärer
• Resande till aktiviteter från andra delar av landet är inte tillåtet

Så alla valpträffar är inställda tills vidare. Dock kommer jag att finnas på plats varje torsdag kväll om någon ändå vill komma och köra valpträning UTOMHUS

// Carina

Återbetalning

Hej,

Alla deltagare som hade anmält sig till vår sök och spår tävling 18 och 19 april  eller kurser som har blivit inställda måste kontakta vår kassör för att få sin avgift återbetalad. Maila följande uppgifter till: kassor@svalovsbrukshundklubb.com

Bank
Giro nummer
Konto nummer
För och efternamn
Tävling eller vilken kurs.

Rallylydnads kurs

Tyvärr måste vi meddela att Rallylydnads kursen med start den 2/4 är inställd

Vi hoppas den kommer längre fram

Mvh Josefin, Carina, Christel

Riktlinger från SBK

Svenska Brukshundklubben har gått ut med nya riktlinjer med anledning av corona viruset. Via länken kommer ni till SBK hemsida för med information.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/nya-riktlinjer-med-anledning-av-corona/

Svalövs Brukshundklubb kommer tillsvidare att fortsätta bedriva verksamhet och följa de riktlinjer som SBK, SKK och folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Har du frågor kring riktlinjerna kopplat till kurs kontakta ansvarig instruktör.

Hälsningar
Styrelsen

Tävling Inställd 18 – 19 april

Styrelsen på Svalövs Brukshundklubb har tagit beslut att vi som klubb ska ta vårt ansvar kring smittorisken som råder just nu med COVID-19 (coronavirus).  Vi har valt att ställa in vår appel spår och sök tävling 18 april, lägre och högre sök 19 april. Hela anmälningsavgiften kommer att betalas tillbaka till samtliga anmälda och vi i styrelsen beklagar den uppkomna situation.

 

Vänliga hälsningar
Styrelsen