”Spam och fishing”

Hej. För en del medlemmar ser det ut som att de har fått mail med konstigt innehåll i från ordföranden. Så är givetvis inte fallet. Var uppmärksam och radera mailet.

Det mesta av kommunikation får ni från SBK Medlem när det är officiellt information.

Vi har, i alla fall tillfälligt bytt den adressen. Se information om styrelsen.