Kontakt, samarbete och aktivering med klicker

På den här kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om klickerträning, läsa din hund, utveckla rätt beteenden och se hur du som förare kan påverka din hund. Har du redan börjat med klickerträning så utvecklar vi din och din hunds kunskaper. Du kommer att träna kontakt, göra roliga övningar för aktivering, samarbete och problemlösning. De praktiska övningarna är i fokus men kursen innehåller även en del teori.
Kursen har inga förkunskapskrav, alla hundar som har fått sin 12 v vaccination är välkomna.

Kursen är kl 18.30 – 20.00 söndagarna den 28/5, 11/6, 18/6 och kostar 450 kr.

Välkommen med frågor och anmälan till instruktören Christina Radeby christina.radeby@telia.com