Kommande kurser HT 2022 och VT 2023

Vi kommer att starta en mängd spännande kurser under kommande vinter och tidig vår. Anmäl ditt intresse redan nu, det är inte bindande men ger ett underlag. Intresseanmälan sker till mailadress hug@svalovsbrukshundklubb.com:

 • Under december startas en kurs i lydnad.
 • Den 4 januari startas en spår och lydnadskurs.
 • Ytterligare en spår och lydnadskurs kommer att startas i februari.
 • Om det finns intresse, alltså om ni anmäler ert intresse till HUG, kommer det startas en kurs i appell och spår
 • Lite senare kommer det att startas ytterligare en kurs i bruksträning m spår som huvudmål
 • Den 20 mars startas det en IPO-R –kurs för nybörjare

 • Det kommer att startas det en fortsättningskurs IPO-R
 • I slutet av januari startas en allmänlydnadskurs
 • Under våren kommer det att starta två valpkurser, den första redan i början av februari, denna är redan utlagd och sökbar. Den andra kursen startar någon gång i mars.
 • Som fortsättning på valpkursen kommer det att hållas en kurs som heter fortsättning valp. Vad denna innehåller kommer era valpkursinstruktörer att berätta för er
 • I mars kommer det också att starta en rallylydnadskurs, dels för nybörjare, dels fortsättningskurs
 • I mars kommer det också att starta balanskurs, där man ska försöka att vara både ute och inne
 • En s.k. Trix- och Tramskurs kommer att hållas
 • Någon gång i januari-februari kommer det att startas en fortsättning valp i vilken man integrerar en kurs från SBK, som heter Duktig Hund. Vill ni veta mer om Duktig Hund kan ni läsa om den på nätet
 • Kurs i specialsök, troligtvis torsdagskvällar. Startar endast om tillräckligt många anmält sig som intresserade
 • Sök-kurs med start i april-maj
 • Kurs i nya regler för lydnadstävlingar, troligtvis i mars. Olika tillfällen för lydnadsklass I och II
 • Dessutom planerar vi att starta kurs i något helt nytt som heter Hoopers. Detta är en helt ny form av aktivitet, där alla hundar kan delta. I korthet går det ut på att hunden ska gå en bana med särskilda hinder, där föraren så småningom ska kunna kommendera hunden från en plats i mitten av hindren. Detta kommer inte att komma igång förrän kanske i mitten av 2023, men det vore bra om ni ville anmäla ert intresse för att prova på det
 • Vi kommer också att starta kurser direkt riktade till ungdomar upp till 20 år och startar med en kurs i allmän lydnad, alltså inte SBK:s allmänlydnadskurs utan mer allmänt hållen. Om man vill gå denna, får man ett rabatterat medlemspris, som ni kan läsa om på SBK:s hemsida, dessutom ett rabatterat pris för själva kursen
 • Som sista punkt kommer instruktörerna för rallylydnad att ha öppen träning för rallylydnad under några helger i februari. Man kommer här att kunna betala per gång och kravet för att man ska kunna träna här, är att man gått rallylydnadskurs.

Anmäl ditt intresse till hug@svalovsbrukshundklubb.com
För utbildningsgruppen
Christina Andersson