Fördjupnings kurs för hundar under 12 månader

Kursinnehåll

På kursen fördjupar vi oss i inlärning samt hundens sinnen och signaler. Du får lära dig mera om hur du och din egen kommunikation påverkar din hund. Vi pratar om hur vi som hundägare kan förmedla en känsla till hunden och vikten av att tänka samarbete och kommunikation i all inlärning. Du får lära dig mera om belöningsträning både med och utan klicker, motivation och hur hundens olika drifter påverkar motivation, träning och relation. Kursen innehåller både teori och praktik.

Förkunskapskrav: valpkurs eller motsvarande kunskap

Kurstid: torsdagar kl 19.30 – 21.00 den 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7.

Kostnad: 1200kr samt eventuellt medlemsavgift. Anmälan till instruktören Christina Radeby på mail: christina.radeby@telia.com