Uppföljning av intresseanmälningar till vårens kurser

För att alla som gjort intresseanmälningar och kanske tänker göra det, ska ha en uppfattning om hur anmälningarna kommit in, kommer här en sammanfattning.

Till sök-kursen har fem ekipage anmälts. Här kan troligtvis endast en till komma med.

Till kursen grundfärdigheter för tävlingsträning har endast två anmält sig. Denna kurs syftar till att ge dig bättre förutsättningar att börja träna din hund på ett tävlingsmässigt sätt och ge dig kunskap i grundfärdigheter som lek och belöning (även externbelöning), grundläggande kunskaper om moment, hur man tränar i grupp, ge och ta feedback, shaping och klicker m.m.

Kursen fördjupad valp är, som tidigare angetts, fulltecknad. För er som gärna velat prova den och har en hund som hinner bli ett år framåt våren och ännu inte anmält sig, finns det ju en möjlighet att anmäla sig till fördjupningskurs för hundar över 12 månader, där det ännu finns platser kvar

Till prova på rallylydnads-kursen finns det ännu ett antal platser kvar. Detta är kanske något för dig som gått valpkurs eller allmänlydnadskurs och sedan inte vet vad ni ska fortsätta med. Rallylydnad är inte så precist som t ex vanlig lydnad är, läs gärna om det på nätet.

Till kursen IPO-R har fyra ekipage anmälts. Detta är för Svalövs BHK en helt ny form av träning/ tävling, som säkert kommer att utvecklas om intresse finns.

Till spårkursen är sex ekipage anmälda och här kan man inte ta fler. För er som tänkt anmäla er, kan vi föreslå specialsök istället. Hundarna får jobba med näsorna på båda ställena om än på olika sätt. Specialsök har som instruktör Christina Radeby, som har specialutbildning på denna form av arbete.

Valpkursen har ännu så länge bara tvåanmälda, så här kan ni som just skaffat valp, hänga på.

Lycka till!
Christina Andersson
HUG Svalövs BHK

Mailutskick

Alla medlemmar ska igår ha fått ett mailutskick om kurser till våren 2021. Om du inte fått det så beror det på att din mailadress inte är uppdaterad i medlemsregistret. Det gör du enkelt med att följa denna instruktion. https://www.brukshundklubben.se/klubbar…/mina-sidor/

Styrelsen planerar att bli bättre på att informera om verksamheten fr o m nästa år och det kommer till stor del ske med mailutskick.

Ordföranden

PLANERADE KURSER VÅREN 2021

Vi planerar att hålla kurser enligt nedan våren 2021. Eftersom läget är som det är, kan det förekomma justeringar. Om du känner att du skulle vara intresserad av att gå någon av kurserna, ber vi dig skicka ett mail till hug@svalovsbrukshundklubb.com. Skriv namn på dig och din hund samt vilken kurs du är intresserad av. Vi följer sedan upp detta och återkommer när kursen läggs ut.
• Fördjupning valp fulltecknad
• 2 mars 4 ggr prova på Rallylydnad moment i Nybörjarklass
• 30 mars 8 ggr grundkurs i specialsök specifik doft (kong classic)
• Fördjupningskurs för hundar över 12 månader
• IPO-R-kurs framåt sen vår/sommar
• Valpkurs under våren
• Spårkurs i april
• Sökkurs under våren/ tidig sommar
• Grundfärdigheter för tävlingsträning (10 ggr)

Hundmarchen

Aktivera dig och din hund på ett trevligt sätt. “Mellan den 5 – 31 december marscherar vi en sträcka på minst 10 km tillsammans med vår hund i naturen. Du kommer få tips på övningar att göra under marschen samt en pin och ett diplom efter marschen.”.
 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2020/12/hundmarschen-2020-i-sverige/

God nyheter!

Goda nyheter

I månadsskiftet gick det ut information om att all kursverksamhet är inställd t o m 17 november p g a Covid-19. Vi kan nu meddela att vi återgår till det normala efter detta datum. All organiserad aktivitet som sker utomhus blir då tillåten igen. Skönt!!

Vi måste dock tyvärr skärpa restriktionen på så sätt att ingen verksamhet får ske inomhus tills vidare.

Styrelsen

Valpträffar

Även valpträffarna är inställda tills vidare.  Vi meddelar när vi kan köra igång med dom igen så ha lite koll här

Kurser

Alla pågående kurser är tillfälligt inställda tom den 15 november pga dom nya restriktionerna kring corona spridningen

Viktigt vi är försiktiga nu

• Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel om det inte är helt nödvändigt.
• Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
• Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
• Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
• Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
• Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Medlemsmöte 21/10 INSTÄLLT

Klubbmötet blir tyvärr även denna gång inställt pga Covid-19. Förhoppningsvis är det sista gången vi måste avlysa ett arrangemang. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att skicka frågor på styrelsen@svalovsbrukshundklubb.com. Vi kommer besvara i samband med att mötet skulle hållits. Då kommer vi även att redovisa resultatet av enkäten

/Styrelsen gm ordföranden