Från plan till plan

Svalövs Brukshundklubb bjuder klubbens aktiva instruktörer, medhjälpare och övriga funktionärer i mån av plats, till en workshop på 4 gånger med Helene Lindströms bok

”FRÅN plan TILL PLAN” som utgångspunkt.

Vi kommer utgå från fyra olika ämnen:

  1. Planering
  2. Momentsäkerhet
  3. Tävlingsträning
  4. Mental träning

Jag, Anette Jarl, kommer hålla i det hela men det är ni själva som aktivt ska delta med synpunkter, erfarenheter och idéer,

Som flera av er vet så har jag själv gått kurs för Helene under ett år där vi träffats en gång per kvartal. Vi har haft denna bok som grund för våra diskussioner. Det har gett mig en bättre struktur på min träning med Duva.

Det här kommer bli en workshop där vi diskuterar olika tankar och strategier utifrån ämnet för dagen. Det kommer inte bli någon praktisk hundträning.

Datum är
Onsdag den 16 november 2022, 18:30-20:00
Onsdag den 30 november 2022, 18:30-20:00
Torsdag den 19 januari 2023, 18:30-20:00
Torsdag den 2 februari 2023, 18:30-20:00

Ingen kostnad och boken ingår.

Anmälan till anette.jarl@hotmail.com senast 10 november.