IPO-R kurs

FULLTECKNAD !!!!

Kursen är på 7 ggr.
Kursen startar torsdagen den 15/9, 22/9, 29/9 och LÖRDAGEN den 8/10, sen är det återigen torsdagarna den6/10, 13/10 och 20/10.

Tid är kl 19.00-20.30 på torsdagarna och 09.00 – 12.00 på lördagen den 8/10.
Vi kommer att vara 6 gånger på Svalövs Brukshundklubb och en helgdag (3 tim) på fält.
Hunden bör vara minst 6 mån., och kunna komma på inkallning. Vi kommer inte att lägga mycket tid på själva fotgåendet, det får ni jobba med vid sidan om, utan det kommer att vara fokus på de momenten som ingår i första klassen, klass V, i IPO-R.
Observera att den 8/10 är en lördag och att tiden då är 09.00-12.00.
Då kommer ni att få prova på att spåra och vi går igen ytsöket
Anmälan och frågor görs till Eva Malmeskog, evamalmeskog@hotmail.com, 0763-146690
Välkomna!