Intensiv kurs “kom igång med Specialsök”

Vad är Specialsök och hur är kursen upplagd
Specialsök är en aktivering för hund och förare där föraren utbildar hunden att söka, hitta och markera en specifik doftetikett i olika typer av miljöer. På intensivkursen får du kunskaper om hundens luktsinne, hur hunden arbetar för att hitta doftetiketten, grunderna i sökarbetet och hur du bäst belönar din hund. Den doftetikett vi använder oss av är röd Kong Classic.

Tonvikten är på praktik men kursen innehåller även en del teori och både teori och vi kommer att vara både inomhus och utomhus, tänk på att klä dig efter hur vädret är. De praktiska övningarna förutsätter engagemang för övriga kursdeltagares hundar. För bästa inlärning och koncentration för både hund och förare så tränar vi en hund i taget, din hund måste därför kunna vänta i bilen. Tyst och lugn hund kan även vänta inne i klubbstugan om du tar med en bur till den.

Kursen har inga förkunskapskrav men hunden ska vara minst 4 månader.

Kurstid: kl 17.00-20.00 den 15/7, kl 10-13 den 16/7 och den 17/7.

Kursavgift: 900 kr
Anmälan till instruktören Christina Radeby på mail, christina.radeby@telia.com