Kommande kurser våren/sommaren 2022

Planerade kurser under våren/ sommaren 2022 vid Svalövs brukshundklubb. Om ni nu finner intresse för någon av dessa kurser, kan ni anmäla detta till hug@svalovsbrukshundklubb.com. Då kommer ni att ligga först på anmälningslistan när kursen kommer ut.

Trix och Trams startar i början av maj IPO-R – Se länk för innehåll https://svalovsbrukshundklubb.com/specialkurser/

Fortsättningskurs valp startar i början av maj – Se länk för innehåll https://svalovsbrukshundklubb.com/kurser-i-grundlaggande-uppfostran-och-vardagslydnad/

IPO-R redan startad, ev kommer ny IPO-R-kurs att starta i augusti likaså kommer ev en fortsättningskurs IPO-R i höst. Vi har inte specifik information men du kan titta på denna länk för att förstå vad det är – http://lidkopingbk.se/wp-content/uploads/2019/02/IPO-R_regler2019.pdf

Valpkurs startar i slutet av april, några platser kvar – Se länk för innehåll https://svalovsbrukshundklubb.com/kurser-i-grundlaggande-uppfostran-och-vardagslydnad/

Temakurs kontakt och kommunikation 2 ggr – Kursen är till för dig som vill få ett fungerande samspel med din hund.

Intensivkurs Kom igång med specialsök 3 ggr under en helg i mitten av juli – På denna länk kan du hitta en beskrivning över vad det är https://www.brukshunden.se/specialsok-hundens-egen-hjarngympa/

Brukslydnad appell plus spår, redan många deltagare, mitten av maj

Vi hoppas också kunna samarbeta med Svalövs kommun och ordna någon sommaraktivitet för grundskolebarn, där man lär sig hantera sin eller någon annans hund.

Om ni nu finner intresse för någon av dessa kurser, kan ni anmäla
detta till hug@svalovsbrukshundklubb.com, så kommer ni att ligga först på anmälningslistan då kursen kommer ut.