Specialsök

Välkommen på en grundkurs i Specialsök
Kursinnehåll
Specialsök är en aktivering för hund och förare där föraren utbildar hunden att söka, hitta och markera en specifik doftetikett i olika typer av miljöer. På grundkursen får du kunskaper om hundens luktsinne, hur hunden arbetar för att hitta doftetiketten, grunderna i sökarbetet och hur du bäst belönar din hund. Den doftetikett vi använder oss av är röd Kong Classic.
Tonvikten är på praktik men kursen innehåller även en del teori. De praktiska övningarna förutsätter engagemang för övriga kursdeltagares hundar. För bästa inlärning och koncentration för både hund och förare så tränar vi en hund i taget, din hund måste därför kunna vänta i bilen.
Förkunskapskrav: inga förkunskaper krävs men hunden bör vara över 6 mån
Kurstid
Tisdagar kl 18.30 – 20.30 den 8/6, 22/6, 6/7, 17/8, 31/8, 14/9.
Kostnad: 1350kr samt eventuellt medlemsavgift. Anmälan till instruktören Christina Radeby på mail: christina.radeby@telia.com