Fördjupningskurs för hundar över 12 månader.

Det här är en kurs där du som hundägare får en fördjupad kunskap i inlärning samt hundens sinnen och signaler. Du får lära dig mera om hur du och din egen kommunikation påverkar din hund. Vi pratar om hur vi som hundägare kan förmedla en känsla till hunden och vikten av att tänka samarbete och kommunikation i all inlärning. Du får lära dig mera om belöningsträning både med och utan klicker, motivation och hur hundens olika drifter påverkar motivation, träning och relation. Kursen innehåller både teori och praktik.

Förkunskapskrav: valpkurs eller motsvarande kunskap hos hund och förare.

Kurstid: tisdagar kl 18.45 – 20.45 den 13/4, 20/4, kl 18.45 – 20.15 den 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5.

Kostnad: 1200kr

Kursanmälan till instruktören Christina Radeby christina.radeby@telia.com

 Information gällande klubben och Covid-19

Vi har anpassat kursverksamheten med hänsyn till Covid-19 och de gällande restriktioner vi har från Folkhälsomyndigheten samt SKK och SBK.

Vi har all kursverksamhet utomhus så även teorin, vi är aktiva hundägare och har kläder efter väder.

Klubbstugan kommer att hållas stängd, toaletten i boden är öppen.

Du får gärna ta med dig egen fikakorg om du vill ha fika.
Vi håller goda avstånd på hela klubbområdet och försöker hålla antalet deltagare i gruppen till ett mindre antal.

Om vi har medföljande familjemedlemmar kommer de att stå en bit ifrån gruppen och titta på och ändå kunna ta del av träningen.
Självklart stannar du hemma vid sjukdomssymptom.
Informationen uppdateras om det kommer nya restriktioner
.