Kallelse med dagordning för instruktörsmöte på Svalövs

BKH den 11 augusti 2020, kl 18.30

Härmed kallas alla instruktörer och medhjälpare till instruktörsmöte enligt ovan.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer till mötet, då det annars är svårt att tillvarata allas åsikter
Efter mötet bjuder vi på taccos. Vi kommer att vara på klubbstugans veranda för att kunna hålla de avstånd som krävs.

DAGORDNING:
1. Mötets öppnande
2. Vilka kurser kan hållas under hösten
3. Vem kan tänka sig vara medhjälpare under höstens kurser
4. Finns det någon instruktör som vill gå fortsättningskurs
5. Hur handlägger vi allt från anmälan om kursstart till kursens början
6. Information om hur HUG tänkt angående bokade föreläsare
7. Övrigt
8. Mötets avslutande

För HUG

Eva Malmeskog Christina Andersson