valpträffar

Med anledning av Svenska Kennelklubbens, SKK, beslut angående Corona så kan det sammanfattas i 3 punkter
• Ingen organiserad verksamhet inomhus överhuvudtaget
• Utomhus får aktiviteter ske med högst 10 deltagare inklusive instruktörer och funktionärer
• Resande till aktiviteter från andra delar av landet är inte tillåtet

Så alla valpträffar är inställda tills vidare. Dock kommer jag att finnas på plats varje torsdag kväll om någon ändå vill komma och köra valpträning UTOMHUS

// Carina