Klubbmöte Måndagen 21 Oktober kl 19.00

Välkommen på klubb-/medlemsmöte måndagen 21 Oktober kl 19.00. Här har du möjlighet att påverka klubbens arbete.

Micke Hultman kommer och berättar lite om vandringen han just gjort genom hela Sverige upp till Treriksröset.

Klubben bjuder på fika.

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande
§ 3. Dagordningens godkännande.
§ 4. Val av sekreterare.
§ 5. Val av justeringspersoner
§ 6. Gokännande av föregående mötesprotokoll.
§ 7. Rapport från styrelse
§ 8. Rapport från grupperna
§ 9. Ekonomisk rapport
§ 10. Svalövs Brukshundklubb satsar framåt
§ 10. Övriga punkter
§ 11. Mötets avslutning.