Påminnelse

Påminnelse till alla medlemmar. Under september månad kommer anläggningen av vägen som kommer gå igenom klubben att starta.

På bilden nedan kan ni se var vägen kommer gå. Den kommer att anläggas ett par meter norr om flaggstolparna och ta större del av valphagen. Vägen kommer att förses med staket, grindar och belysning. Vår inhägnade plan kommer att förbli inhägnad med lås till grindarna som för tillfället kommer vara samma nyckel som vi har idag. De yttre planerna kommer att förbli oinhägnade men kommer att vara fullt brukbara men vägen kommer gå rakt genom alla 3 planer.

Det kommer att förekomma tung trafik på vägen främst under dagtid men även kväll och helger. Det kommer inte att störa vår verksamhet och vi i styrelsen hoppas att vi tillsammans kan anpassa oss efter omständigheterna.

Frågor angående vägen vänder vi till styrelsen.