Medlemsmöte 16/10 Kl 19:00

16/10 Kl 19:00 är det medlemsmöte på klubben.

Tidigare protokoll som ska godkännas på mötet är kan laddas ner här – Klubbmöte 2017-05-15 Klubbmöte 2017-05-15

Denna gång kommer det att bjudas på fika.

§ 1.
Mötets öppnande.
§ 2.
Val av mötesordförande.
§ 3.
Dagordningens godkännande.
§ 4.
Val av sekreterare.
§ 5.
Val av justeringspersoner.
§ 6.
Föregående mötesprotokoll.
§ 7.
Rapport från styrelsen.
§ 8.
Ekonomisk rapport.
§ 9.
Rapporter från kommittéer.
§ 10.
Övriga frågor.
§ 11.
Mötets avslutning.