Möten och protokoll

Här kan du hitta information om när styrelsemöten är och protokoll. Vi håller på att komplettera elektroniskt men alla protokoll, även äldre finns för påseende i pärm på klubben.

Mars, v 11 16/3 kl 19:30
April, v 15, 10/4 kl 19:30
Maj, v 19, 8/5 kl 19:30
Juni, v 24, 12/6 kl 19:30
Juli är det mötesfritt.
Augusti v 33, 14/8 kl 19:30 – Inställt
September, v 36, 4/9 kl 19:30
Oktober, v 41, 9/10 kl 19:30
November, v 46, 13/11 kl 19:30
December, v 50, 11/12 kl 19:30
Januari 2018 v3 15/1 kl 19:30

Protokoll

Styrelseprotokoll 2017-01-16
Styrelseprotokoll 2017-02-13 Konstituerande

Styrelseprotokoll 2017-03-16
Styrelseprotokoll 2017-05-08

Styrelseprotokoll 2017-06-12
Styrelseprotokoll 2017-09-04

Styrelseprotokoll 2017-10-09
Styrelseprotokoll 2017-11-13

Styrelseprotokoll 2017-12-11