Jenny Wibäck 18 augusti gratis föreläsning för medlemmar

OBS! Anmälan krävs

Boka in 18 augusti mellan klocka 10-12.00 för då kommer Jenny Wibäck och håller föreläsning om hur vi påverkar beteenden hos hunden och om vad vi egentligen gör när vi tillämpar olika metodval.

Föreläsningen är gratis för alla våra medlemmar.

Anmälan skickas till anmalan@svalovsbrukshundklubb.com märkt med ditt namn samt medlemsnr senast 10 Juli.

Beteenden och metodval handlar om hur vi påverkar beteenden hos hunden och om vad vi egentligen gör när vi tillämpar olika metodval.

Ofta stannar diskussionen kring vad som fungerar, men genom denna föreläsning ges chans för djupare reflektioner såväl ur djuretiskt perspektiv, liksom ur perspektiv som berör användbarhet och tillförlitlighet.
I vilken grad kan vi egentligen påverka beteenden hos våra hundar och är alla oönskade beteenden verkligen hundägarens fel?

En kompetens-utvecklande föreläsning såväl för instruktörer, som för hundägare som vill lära sig mer om olika metodval och dess konsekvenser.

Jenny arbetar sedan 2008 som frilansande pedagog och är verksam som föreläsare, skribent och träningscoach inom hundsport. Genom en kommunal distansutbildning utbildar hon även resurshundförare och andra som vill arbeta med samspel människa-hund.

Den akademiska utbildningen har resulterat i fil.kand. i pedagogik samt fil.mag. i handikappvetenskap. Jenny har också läst en del psykologi och föreläser och coachar inom mental träning.

Inom Svenska Brukshundklubben är Jenny ideellt aktiv som domare, samt assisterande landslagscoach i tävlingslydnad. De egna hundarna tränas och tävlas i lydnad, vallning och spår.